Calea București nr. 31 ( vis-a-vis de Spitalul Judeţean ) Brașov
Strada Timocului ( Parohia Mihail și Gavril ) Săcele
Telefon
0787560333
Program
Non Stop
Close
Strada Timocului ( Parohia Mihail și Gavril ) Săcele
Telefon
0787560333
alexstarliciu@gmail.com
Program
Non Stop

Ajutorul de înmormântare acordat de CNPAS este un drept legal al tuturor pensionarilor si asiguraţilor în conformitate cu Legea 263/2010  si începând cu data de 01.01.2015, cuantumul ajutorului de deces este de 2.681 Lei.

Ajutorul se acordă unui membru din familie sau celui care s-a ocupat de înmormântarea persoanei decedate, daca aceasta a beneficiat de pensie de la Casa Naţională de Pensii.
Star Funerare  vă poate ajuta să întocmiţi dosarul ce trebuie depus pentru a primi acest ajutor sau putem printr-o împuternicire acordata firmei noastre să-l ridicam noi vi să-l decontam automat din preţul total al serviciilor solicitate.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor de înmormântare:
• cerere tip pentru ajutorul de înmormântare;
• certificat de deces (original și copie);
• cuponul de pensie al persoanei decedate;
• actul de identitate al solicitantului, certificat de naștere și/sau căsătorie (original și copie);
• documente din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare (factură și chitanţă).
În cazul în care solicitantul nu are acte din care să rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei îndreptaţite pe baza unei declaraţii pe proprie raspundere că a suportat cheltuielile ocazionate de înmormântare. În cuprinsul declaraţiei se va mentiona în mod expres, faptul că, persoana a luat cunostinţă de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv: „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art.145, în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia facuta serveste pentru producerea acelei consecinţe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Dosarul pentru ajutor de înmormântare se depune:
• la Casa de Pensii dacă persoana decedată era pensionar, asigurat sau rudă a unei persoane asigurate;
• la Agentia pentru Ocuparea Forţei de Muncă daca persoana decedată era în somaj;
• angajatorului dacă persoana decedată era angajată.

Persoanele ce pot solicita ajutorul de înmormântare:
• soţul supravieţuitor;
• copilul;
• părintele;
• tutorele;
• curatorul;
• oricare persoană care face dovada cheltuielilor de înmormântare.

Mai multe detalii puteţi solicita de la Casa Judeteană de Pensii Brasov
Adresa: Str. 13 Decembrie , nr 43A
Tel: 0268/418055 , 0268/475824 Secretariat: 0268/478779