Calea București nr. 31 ( vis-a-vis de Spitalul Judeţean ) Brașov
Strada Timocului ( Parohia Mihail și Gavril ) Săcele
Telefon
0787560333
Program
Non Stop
Close
Strada Timocului ( Parohia Mihail și Gavril ) Săcele
Telefon
0787560333
alexstarliciu@gmail.com
Program
Non Stop

Va așteptăm la biroul nostru de servicii funerare în Brașov sau sunaţi-ne și vă ajutam cu orice informaţie. Asigurăm consultantă cu privire la toate informaţiile necesare organizării unei înmormântari in Brasov sau unui transport funerar oriunde in România sau UE. Astfel ne adresăm persoanelor care doresc să fie informate in prealabil asupra costurilor și a aspectelor ce ţin de organizarea si desfăsurarea tristului eveniment, precum și de procedurile legale funerare în România.

Stim ca pierderea unei persoane dragi este un moment dificil, plin de emoţie și confuzie. Star Funerare în România va fi alături de dumneavoastră și va asigura consilierea necesară atât în privinţa desfașurarii funeraliilor cât și în privinţa obţinerii documentelor necesare: certificatului de deces, a adeverinţei de înhumare, a autorizaţiei de depunere la capelă etc. precum și în privinţa oricăror intrebări, cerinţe sau dorinţe aţi avea.

Certificatul de deces
Intocmirea certificatului de deces in România reprezintă procedura de inregistrare a decesului în termenul și condiţiile stabilite de lege. Declaraţia de deces se face în termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declaraţia. Actele se depun la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

In cazul inregistrării decesului în baza certificatului constatator de deces ce a depășit termenul de un an de la data cand s-a produs evenimentul, intocmirea actului de deces are loc in limitele procedurii de inregistrare ulterioară a actului de stare civila.

Au obligatia de a face declaratia de deces:
• membrii familiei;
• rudele decedatului;
• în lipsa persoanelor enumerate mai sus obligaţia de a declara decesul in România le revine colocatarilor, vecinilor, administraţiei imobilului, medicului sau altă persoană din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
• în cazul decedării persoanei in penitenciar sau intr-o instituţie de protecţie socială, obligatia de a face declaraţia de deces revine administraţiei instituţiei penitenciarului.

Documente necesare declarării decesului:
• Certificat medical constatator al decesului intocmit și semnat de medicul care a făcut constatarea;
• Actele persoanei decedate:
o Actul de identitate al decedatului;
o Certificat de naștere si de cvsătorie, dupa caz;
o Pasaport;
o Livret militar sau, după caz, adeverinţă de recrutare, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare până la 60 ani;
• Actul de identitate al declarantului;
• Actul de intreţinere a decedatului, după caz.

In cazuri speciale:
• Dovada, eliberată de poliţie sau procuratură cand decesul a convenit in urma sinuciderii, unui accident sau altor acţiuni violente sau dacă inregistrarea decesului se face în mai mult de 3 zile de la data producerii acestuia; in mod obligatoriu în aceste cazuri pe constatatorul de deces se impune viza Procuraturii;
• Procesul verbal întocmit de medic – în cazul cadavrului gasit;
• Comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul când persoana a decedat in instituţiile penitenciare.

Termenul legal pentru declararea decesului in România este de 3 zile de la deces. Actele se depun la Biroul Decese din cadrul Serviciului de Stare Civilă.

Formulare completate de solicitant:
• Declaraţie cu moștenitorii legali și testamentari în cazul ca decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului Brașov;
• Declaraţie cu motivele neprezentarii actului de identitate sau livretului militar ale decedatului;
• Cerere de înregistrare a decesului în cazul nerespectarii termenul legal.
Nota: toate documentele se depun in original și copie.
Certificatul de deces (se obţine in baza actelor menţionate, de la starea civilă sau primăria localitaţii in raza căreia a survenit decesul).

Birou inregistrări decese – Primaria Brașov
• Bulevardul Eroilor nr. 8
• Tel: 0268 416 550 int. 168
Program:
• Luni – Joi: 08:30 – 16:30
• Vineri: 08:30 – 14:00
• Sâmbată: 09:00 – 13:00
Stare civila – Primaria Municipiului Brașov
BIROUL 27 – INREGISTRARI DECESE
(Intrarea din strada N.Iorga)